Novas

CAMPAMENTO DE VERÁN 2019

Do 1 de xullo ao 31 de agosto, de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas, realizaremos un campamento no Polideportivo Municicpal. O campamento está destinado a nenos e nenas de 3 a 14 anos. Ten un prezo de 20 € por quincena, e os nenos e nenas empadroados/as terán unha subvención dun 50%. Tamén haberá un desconto dun 10% para familias monoparentais, que teñan un so membro traballando ou si se anotan 2 ou máis irmáns.

Cartel campamento

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO ORGANIZATIVO DO 21/06/2019

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 15-06-2019

2. Coñecemento sobre constitución de grupos municipais

3. Existencia da Xunta de goberno local

4. Periodicidade de sesión do Pleno e da Xunta de goberno local

5. Creación e composición das comisión informativas

6. Delegación de competencias do Pleno na Xunta de goberno local

7. Coñecemento de resolución da alcaldía sobre nomeamentos da súa competencia e delegación de competencias na Xunta de goberno

8. Coñecemento das resolución da alcaldía do mes de maio 2019

 
LUMEIRADAS DE SAN XOAN E SAN PEDRO

Está aberto o prazo para comunicar a celebración de fogueiras para a noite do 23 de xuño (San Xoan) ou para a noite do 28 de xuño (San Pedro). As persoas interesadas deberán de cumplimentar e asinar unha declaración responsable no modelo facilitado polo concello, xunto cunha copia do DNI e un plano catastral no que se marcará a situación exacta da fogueira. A presentación da declaración responsable farase no Rexistros xeral do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres. Tamén poderá presentarse a través da sede electrónica utilizando o Trámite de Solicitude Xeral e anexando o modelo de declaración responsable cumplimentado. A sede electrónica está en funcionamento as 24 horas do día.

Declaración responsable

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO CONSTITUTIVO DO 15/06/2019

1. Formación da mesa de idade

2. Comprobación de credenciais e xuramento ou promesa dos concelleiros

3. Declaración de constitución da Corporación

4. Proclamación de electos para elección do alcalde

5. Elección do alcalde

6. Xuramento ou promesa do alcalde e toma de posesión

7. Acta de arqueo e inventario do patrimonio

 
PISCINA

Comeza a temporada de verán na piscina, o Concello de Irixoa ten un convenio de colaboración co Concello de Monfero para a utilización da piscina municipal. Xa esta aberto o prazo para matricularse nos cursos de natación ben no Concello de Irixoa de 9h a 14h. ou na piscina municipal de Monfero de 16h a 20h o prazo remata o 1 de xullo.

Cartel Informativo

 
Proxecto María Balteira

A Asociación Cultural, gastronómica e deportiva Lar de Unta promove este proxecto, coordinado polo grupo poético NPG Nova Poesia Guitirica co patrocínio do Concello de Betanzos e a colaboración da Asociación de Veciños de Ambroa, a Asociación Cultural de Colantres, Biblos, Café Lanzós e os concellos de Irixoa e Coirós. O Proxecto María Balteira prepara para a primeira semana de xullo, previa á Feira Franca, unhas xornadas que incluirán en Betanzos recitais de poesía, charlas, mesa redonda, concerto, edición de pasquíns, a edición da obra dos xograres e trobadores Pero de Armea, Pero de Ambroa, Pero Amigo de Sevilha (S. XIII) e poemas adicados a María Balteira, todos eles naturais das Terras de Betanzos. O día 6 de xuño os actos trasladaranse a Ambroa (Irixoa) e o día 7 de xuño a Armea (Colantres, Coirós), lugares de onde procedían os xograres e María Balteira, que formaron parte da corte de Afonso X O Sabio na idade de ouro da literatura medieval galego portuguesa. Alfredo Erias, director do Museo das Mariñas, Dores Cao, profesora do IESP As Mariñas, a catedrática Concha Delgado (prologuista do libro que editará Biblos), o filólogo Xosé Ramón Pena, o profesor Eduardo Maragoto, presidente de AGAL, o profesor Xulio Loureiro do IESP As Mariñas, Marica Campo, autora do libro Confusión e morte de María Balteira ou Manuel Portas, autor do libro Lourenço xograr, serán algúns dos conferenciantes destas xornadas que pretenden divulgar o importante papel de Betanzos na idade de ouro da lírica medieval hai 800 anos aparellado ao peso político da cidade nese período histórico. A Fundación Luís Seoane (este ano adicanse a Luís Seoane as artes galegas) cedeu o gravado do autor sobre María Balteira para imaxe do Proxecto, do libro e dos pasquíns, e o Centro de investigación de humanidades Ramón Piñeiro coa colaboración do seu secretario Armando Requeixo, cedeu a obra completa destes tres poetas medievais e poemas adicados a María Balteira. A tradición literaria de Betanzos remóntase á Idade Media, época de esplendor da lírica e auténtica idade de ouro para Galiza e Portugal. Aportamos a esta época un trobador, dous xograres e unha soldadeira, María a Balteira. Os tres autores pertencen ao século XIII, manteñen relacións literarias e frecuentan as mesmas cortes, a corte real de Afonso X e, posibelmente, a corte señorial galega de Rodrigo Gómez de Trastámara. O trobador Pero García de Ambroa, natural de San Tirso de Ambroa, no concello de Irixoa, partido xudicial de Betanzos, é autor dunha cantiga de amigo, unha cantiga de amor, once de escarnio e unha tensón. Hai autores que consideran que teríamos que distinguir entre un Pero de Ambroa xograr e un Pero Garcia de Ambroa trobador ; outros opinan que son a mesma persoa e algún engade que é o mesmo autor cunha evolución de trobador a xograr pola decadencia económica. Este trobador foi obxecto de crítica por moitos autores pola súa suposta peregrinación a Terra Santa e pola relación con María a Balteira. Pero de Armea, orixinario do municipio de Coirós, do lugar de Armea, é autor de 13 cantigas de amor, catro de amigo e unha cantiga satírica, de escarnio de amor. Pedro Amigo de Sevilla, designado de Sevilla porque residiu nesa cidade, é identificado por Martínez Salazar e García Blanco cun clérigo de de San Tirso de Ambroa, no concello de Irixoa, lugar de onde era orixinario Pero García de Ambroa. Foi coengo de Oviedo e de Salamanca onde firma o seu testamento en 1302. A súa obra está formada por dezasete cantigas satíricas, catro cantigas de amor, unha pastorela, dez cantigas de amigo e unha tensón con Xohan Vasquiz de Talaveira. Toda esta obra e os pkemas de djversos autores da época adicados a María Pérez A Balteira serán editados polo proxecto co prólogo da profesora betanceira Concha Delgado.

 
RUTAS DE SENDERISMO. COÑECE IRIXOA

Está previsto realizar dúas rutas para coñecer o Concello de Irixoa e algún do seu patrimonio arqueolóxico. O día 30 de xuño ás 10:00 mañá sairemos do Local Social de A Graña (Ambroa), e faremos unha ruta circular de 4 horas de duración aproximadamente. Despois da ruta comeremos todos/as xuntos/as na area de recreo que hai ao lado do local, cada participante ten que levar a súa comida. O día 21 de xullo partiremos do Monte de San Antón, ás 10:00 horas, e tamén faremos unha ruta circular, comendo ao final todos/as xuntos/as, e cada un levará a súa comida. O prazo de inscrición estará aberto ata 1 semana antes de cada ruta. Máis información tel. 981 793 001.

Rutas de senderismo. Coñece Irixoa

 
Charla "Empoderamento Feminino"

Charla de empoderamento e autoestima feminina

O día 7 de xuño en horario de 10.00 a 12.00 horas celebraremos unha charla gratuita na Biblioteca Municipal, destinada o empoderamento feminino e a mellora da autoestima. Para mulleres maiores de idade empadroadas en Irixoa.

Cartel charla empoderamento

 
CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS 2019

No BOP do 23 de maio publícase o acordo da Xunta de Goberno Local do 16 de maio de 2019 polo que se aproban as bases correspondentes á convocatoria pública de subvencións municipais a familias e entidades sen fin de lucro para o ano 2019. As citadas bases expóñense ao público durante quince días hábiles, co fin de que se poidan presentar as alegacións ou suxestións que se estimen pertinentes. De non formularse, o acordo de aprobación entenderase elevado automáticamente a definitivo. A presentación de solicitudes de subvención poderase efectuar dentro do prazo do 27 de maio ao 26 de xuño de 2019, ambos inclusive; non obstante, no suposto de presentarse alegacións ou suxestións, entenderase suspendido dito prazo ata a aprobación definitiva , ampliándose o prazo de presentación nos días que correspondan para completar o mes.

Ver anuncio BOP

Impreso de solicitude

 
AVISO DE CORTES NA ESTRADA DE IRIXOA A BETANZOS

Con motivo dos traballos de execución da obra: senda peonil na DP 0905 entre Betanzos e o punto quilométrico 2,08 ( parroquia de Obre) o Servicio de Vías e Obras da Deputación da Coruña informa de varios cortes de tráfico entre as 09:00h. do 13/05/2019 ata as 19:00h. do día 15/05/2019.

 
Página  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   
Sede electrónica

 

As nosas sedes

 

Perfil Facebook

 

Aula Mentor