Urbanismo

As normas urbanísticas de Irixoa están reguladas no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) vixente dende o 1 de setembro de 2012.
A normativa íntegra foi publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o 3 de agosto de 2012.
A documentación tamén está dispoñible na páxina web de Planeamento urbanístico da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA DA CLASIFICACIÓN E USOS DO SOLO .

DELIMITACIÓN DE NÚCLEOS RURAIS