Aula Mentor Irixoa

Aula Mentor é unha iniciativa de formación aberta e flexible para a aprendizaxe permanente e formación ao longo da vida a través de Internet, cuxo deseño está orientado ao impulso e mellora das competencias persoais e profesionais da cidadanía, promovendo ademais a cultura e a participación desta no uso eficiente e sostible das tecnoloxías da información e a comuniciación.
Más información: tel. 981 793 001, mail: irixoa@aulamentor.es