Usos do solo

As normas urbanísticas de Irixoa están reguladas no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) vixente dende o 1 de setembro de 2012.
A normativa íntegra foi publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o 3 de agosto de 2012.
A documentación tamén está dispoñible na páxina web de Planeamento urbanístico da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA DA CLASIFICACIÓN E USOS DO SOLO.
O territorio do termo municipal está dividido en 18 planos a escala 1:5000
PLANO nº 1. Límite con Vilarmaior, Miño e Paderne
PLANO nº 2. Parroquia de Ambroa: Lambre, A Moreira, Sacramento, A Graña, A Fonte de Ambroa.
PLANO nº 3. Parroquia de Ambroa: Samede, O Cal de Samede, Escañoi, Edreiros, Valmarín, Os Chaos.
PLANO nº 4. Parroquia da Viña: Carracedo - límite con Monfero
PLANO nº 5. Parroquia de Ambroa: Vilarciá, Lapido, Cendá, Tiulfe, O Casal do Mouro
PLANO nº 6. Parroquia de Ambroa: Vilar da Viña, Laméstrega, Corredoiras, Airoa. Parroquia de A Viña: Carracedo, Chao da Viña, Meimón e Gulfar. Parroquia de Irixoa: Portosmangos
PLANO nº 7. Parroquia da Viña: Carracedo, Barreiros, San Paio, Alvariza. Parroquia de Irixoa: Portosmangos, Carboeiro e Currás.
PLANO nº 8. Parroquia de Mántaras: O Casal, O Feal, Aldea de Cela, Outeiro de Cela
PLANO nº 9. Parroquia de Mántaras: Airoa do Rei, Casagrande, Salgueiral, Oural, Sobrado, Baltar, As Brañas, Portogain, Tumbadoiro, Pracín, Os Muiños, Follente, O Carboeiro. Parroquia de Irixoa: Portosmangos, Pazo de Irixoa, Peixoanes.
PLANO nº 10. Parroquia de Irixoa: Pazo de Irixoa, A Chabola, Airavella, Penedo, Fieital, Casanova, Catro Camiños, Regueiro, A Portela, Aquisilde, Purriños, A Mourente e Quintá. Parroquia de Veris: A Carreira, A Xesta, As Cabanas, As Estrigueiras, Caselas, Sanxeo e Rebón
PLANO nº 11. Parroquia de Verís: Carballido, O Piñeiro, Casaldarrique, Regueiro e Ferreiros
PLANO nº 12. Parroquia de Mántaras: Outeiro de Cela, Morgade. Parroquia de Coruxou: A Queira, Oleira.
PLANO nº 13. Parroquia de Mántaras: Feal. Parroquia de Coruxou: O Penedo, O Pumar, A Queira, A Lamela, As Congostras, A Fonte Pequena, Eirexa, Gándara da Eirexa, Gándara do Campo, Cepegal. Parroquia de Churío: Bóveda, Moutillón, O Penedo, A Fonte, Señorío, Padernelo, O Cerro, O Casal, A Gándara, San Paio, Pruzos. Parroquia de Verís: Cabanas, Campoade, Quintá, A Cabana.
PLANO nº 14. Parroquia de Verís: Cabanas, Igrexa, A Garrida, O Vao, Vilasusá, A Cabana, A Pena do Carro, Cantarabá, Reción, Manide, Pirineo, Lousada. Parroquia de Churío: A Ponte de Muniferral.
PLANO nº 15. Parroquia de Verís: Lousada, Ensalde
PLANO nº 16. Parroquia de Coruxou: Ribeira do río Mandeo
PLANO nº 17. Parroquia de Coruxou: Ribeira do río Mandeo
PLANO nº 18. Parroquia de Churío: Ponte de Muniferral.