Novas

IMPLANTACIÓN DA XESTIÓN SEPARADA DA FRACCIÓN ORGÁNICA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Os concellos están obrigados a implantar a recollida selectiva da fracción orgánica dos residuos sólidos urbanos (contedor marrón); de xeito excepcional, para concellos de menos de 2.000 habitantes, permítese implantar un programa de compostaxe doméstica e/ou comunitaria; este sistema é o escollido polo Concello de Irixoa para a xestión da fracción orgánica, dadas as características do noso concello (dispersión, vivendas unifamiliares, carácter predominantemente agropecuario, etc.).

Mediante subvención da Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia), dentro dos fondos europeos NextGenerationEU, outorgou unha subvención ao concello para compra de composteiros e reparto aos veciños; esta subvención quedou establecida para as seguintes anualidades:

- 2022: 3.600 €, para un investimento de 4.000 €.

- 2023: 2.430 €, para un investimento de 2.700 €.

Grazas a esta subvención o concello e os veciños contribuirán a unha mellora medioambiental, con redución da cantidade de lixo producido e das viaxes de recollida, e farán máis sostible o servizo de recollida de lixo, tanto a nivel ambiental como económico.

Animamos aos veciños á participar activamente na implantación neste programa de xestión selectiva da materia orgánica, solicitando e instalando un composteiro nas súas parcelas residenciais.

 
INFORMACIÓN DE SUBVENCIÓN A REDACCIÓN DO PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE DO CONCELLO DE IRIXOA (PACES).

Aos efectos de dar a oportuna publicidade á subvención outorgada ao Concello de Irixoa pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para a redacción do PACES (orde do 26/01/2021 publicada no DOG do 10/02/2021) , publícase íntegra a memoria xustificativa da dita subvención.

Memoria xustificativa

 
Página  1   
Sede electrónica

 

As nosas sedes

 

Perfil Facebook

 

Aula Mentor